Bejelentkezett:
Adatmódosítás
Főoldal
Mi is az a LEADER?

Hírek

A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

2016-04-21

A HFS kialakításánál alapvető vezérelvünk, hogy a stratégia befogadó, a helyi igényekre, elképzelésekre épülő tervezet legyen, tükrözze a térségben működő önkormányzatok, civil és gazdasági szereplők részvételét a fejlesztési irányok és tartalmi keretek kidolgozásában. 

 

A tervezés szakaszban akciócsoportunk biztosította az érintettek funkcionális részvételét, szféránkénti képviseletét a tervezői csoportban. Több alkalmas műhelymunkák során a következő ciklus tervezéséhez szükséges információkhoz jutottak a résztvevők, kifejthették véleményüket, megismerték egymás érdekeit és körvonalazódtak a közös érdekek mentén megvalósítható együttműködések. Széles körű tájékoztatást az érintett településeken szervezett fórumok biztosítottak, ahol gondolatébresztő előadásokon az előző ciklus eredményeinek és jó gyakorlatainak bemutatása mellett az új ciklus pályázati lehetőségeiről is tájékoztatást kaptak az érdeklődők. Az akciócsoport honlapján a potenciális pályázók a projekt adatlapon fejthetik ki ötletüket, ezzel kapcsolatban telefonos és e-mailes konzultációt biztosítunk. A tervezésben a helyi önkormányzatok képviselői, többségében a pályázatokért felelős munkatársak, helyi vállalkozók, őstermelők és civil szervezetek képviselői vesznek részt.

A HFS tervezésében való részvételt a honlapunkon és a települési koordinátoraink által hirdettük meg.

A 2015. évi LEADER tervezői csoport tagjait az egyesület elnöksége bízta meg a munkával. A 2015.09.22-i elnökségi ülés 1. napirendi pontja a LEADER 2015. tervezői csoport felállítása volt. Az elnökség a 3 szféra képviseleti mandátumának megtartása mellett összesen 12  tagot javasolt a tervezői csoportba. A 3./2015. (IX.22.)-i határozat alapján a Déli Napfény HACS tervezői csoportja 13 főből áll.

Az első tervezői csoport ülésre 2015. 09.04-én került sor az egyesület székhelyén, 6 fő jelent meg a munkaszervezet tagjait leszámítva. A tervezői csoport összetétele tükrözi az egyesület és döntéshozó szervezet összetételét, azaz a civil, a vállalkozói és a közszféra egyaránt azonos mértékben képviseltette magát.

Az első tervezői csoport ülésen a célkitűzések kialakítása és azok elfogadása került napirendre. A tervezői csoport tagjai a következő ülésre való felkészülésről értekeztek. Valamennyien vállalták, hogy a következő ülésre 2015.09.22-re a saját szférájukból és településükről begyűjtik a projektötleteket és azokat eljuttatják a munkaszervezet részére.

A 2015.09.22-i tervezői csoport ülésen – 8 tag részvételével- a hazai operatív programok kerültek bemutatásra a tervezők részére. A teljes  más OP-któl való elkülönülés feltétlen fontos jellemzője kell legyen a LEADER tervezésnek. A LEADER kisebb helyi fejlesztéseket, innovatív megoldásokat támogat, a nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket a többi OP-ból érdemes összehangoltan pályázni, a LEADER a többi OP-ra ráépülő kisebb helyi fejlesztéseket célozzon és a fejlesztések egy részének katalizáló hatása legyen a térség gazdasági fejlődésére.

Terhes Csaba egy excel táblázatban mutatta be a 2013-évi célok és intézkedések táblázatot, amelyet aktualizálva átgondolni javasolt a tervezők részéről. 7 intézkedésre tett javaslatot, tekintve az eddigi köröket. Kérte a tagokat, hogy projekt-ötlet adatlapokkal támasszák alá az új javaslatokat.  A felmerült kérdésekre és feladatokra a megjelentek aktívan reagáltak és megállapították, hogy keresik az együttműködés lehetséges módjait. Dobó Katalin ismertette a tervezői csoport ülések menetrendjét: november elejéig hetente egy ülés kerül majd megtartásra, ahol a települési tagok projektötleteket mutatnak be és javasolják az intézkedésekbe való beillesztését, illetve szükség szerint új intézkedéseket javasolnak.A tervezői csoport fórum szervezését kérte a munkaszervezettől, amelyre 2015.10.15-én az egyesület székhelyén került sor. 

A fórumon 7 érdeklődő jelent meg, akik megismerték a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásait, azok jellemzőit és betekintést kaphattak az egyes prioritásokon belüli fejlesztési lehetőségről. A 2015.10.19-i ülésen már a projektötletek célok és az intézkedések táblázatba foglalva jelentek meg. Egy új intézkedés beemelésére került sor több konkrét projektötlet alapján. Így 8 intézkedés kerül fel az intézkedési tervbe.

2015.10.28-án két fórum került megtartásra. Az egyik a tervezői csoport számára, ahol az intézkedési terv vázlata került kialakításra, illetve a második, amely egy sokszereplős fórum Sándorfalván.

A sándorfalvi fórumon vállalkozók és civilek vettek részt és hasznos tanácsokat kértek a fejlesztéseik tervezéséhez.

2015.10.28-án a tervezői csoport tagjai megtárgyalták egy közös turisztikai szolgáltatás ötletét és vitát folytattak arról, hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában a térség egészére nézve. Több kérdést vetettek fel, amelyet kértek, hogy a csoport vezetője az irányító Hatóság felé intézzen. A kialakított 8 intézkedés képezi tehát a Helyi Fejlesztési Stratégia vázát.

2015.11.02-án fórumot tartottunk Algyőn. 13 fő volt jelen, ahol bemutattuk a 2007-13-as uniós ciklus jó gyakorlatait és a települési fejlesztéseket egy slide-sorozatban. Kollégáink 2015. év tavaszán egy teljes hónapon át bejárták a települési mintaértékű fejlesztések helyszíneit és jó gyakorlatok projektek-kiadványt szerkesztettek. Ennek eredményeként született egy teljes kép az akciócsoporti bemutatásra érett fejlesztésekről.

A bemutatót követő értékeléskor gondolatébresztő módon újabb slide-sorozat került bemutatásra a 2014-20-as tervezési ciklus folyamatáról. A résztvevők a határidők és a LEADER-szerű fejlesztések a legfőbb kérdés témák voltak. A régi LEADER-es pályázók és kollégák már értették a tervezési folyamatot és rendszert, az újak számára több fontos kérdés került tárgyalásra.

A tervezés záró szakasza a 2015.11.06-i záró tervezői csoport ülés volt. Az ülésen az utolsó projekt-ötletek beérkezése alapján módosult az egyik intézkedés, mert két termékteres projektötlet alapján a Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése című intézkedés kibővül a „termékterek kialakítása és fejlesztése” kifejezéssel. Az ülésen a csoport elfogadta a HFS intézkedési tervét és ezzel lehetővé vált, hogy azt a HACS közgyűlés is elfogadja a következő ülésen.

A tervezési folyamatban az érintettek bevonása és előzetes projektgyűjtési folyamata ezzel lezárult.

A Déli Napfény LEADER Egyesület közgyűlése a DRAFT verziót a 2015.12.08-i ülésén elfogadta.

A tervezés folytatódott és az előzetesen elfogadott DRAFT verziót több oldalról tagjaink megvizsgálták. Néhány helyen kiegészítést javasoltak, módosítást kértek tőlünk.

A továbbiakban számos projektötlet –megkeresés érkezett hozzánk. Ezen ötletek tovább gyarapították a projekt ötlet-táblázatunk tartalmát, ahol már a 2015. 12.08-án elfogadott intézkedésenként tudtuk beilleszteni a tervezésbe azokat. A kialakított intézkedési terv mentén tettünk javaslatot a közgyűlésnek arra, hogy kiegészítésekkel kerüljön  sor új HFS DRAFTverzió elfogadására.

A DRAFT verzió végleges formáját a Közgyűlés 2016.04.04-i ülésen fogadta el. 

 

Algyő Deszk Dóc Domaszék
Ferencszállás Klárafalva Kübekháza Röszke
Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Szeged-kt
 

Warning: include(inc/_error.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/delinapfeny-hacs.hu/index.php on line 86

Warning: include(): Failed opening 'inc/_error.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/www/delinapfeny-hacs.hu/index.php on line 86