Bejelentkezett:
Adatmódosítás
Főoldal
Mi is az a LEADER?

Hírek

Pályázóinknak!

2024-01-24

A Magyar Államkincstár még tavaly év végén adott ki egy új eljárásrendet amely az árajánlatok vizsgálatára vonatkozott.

Az eljárásrendben – többek között - előírják, hogy ettől kezdve nem lehet elfogadni árajánlatos tételeket 1 db árajánlattal, hiába adnak hozzá egyedi vagy kizárólagossági nyilatkozatot. Tehát minden árajánlatos tétel esetében az elfogadott 1 db mellett további 2 db árajánlat benyújtása szükséges.
Ennek megfelelően a változás bejelentés keretében műszaki-szakmai tartalom módosítást is érinti ez a változás. A kedvezményezettektől minden módosítással érintett árajánlatos tételnél az elfogadott mellett tovább 2 db árajánlatot kell bekérni.
Amennyiben a Támogatási Kérelem a felhívásnak megfelelően 1 db árajánlattal és egyedi/kizárólagossági nyilatkozat alapján lett elfogadva, ez a 3 árajánlatos szabály akkor is érvényes.

Íme a jogszabályi hivatkozás:

"A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. melléklet 2.3.2.5 pontja  értelmében "A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, figyelemmel a 6. melléklet III. 6.2. és 6.3. pontra, a legalább három  szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, piacfelmérés alapján meghatározott árat). A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezetteknek és ilyen módon ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. Ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származni.

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – amennyiben a felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor –, a legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési  igénylés részeként be kell nyújtania a kedvezményezettnek."

A Kormányrendelet 3. § (1) 27. pontja alapján, műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt eredményessége  szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a kedvezményezett az irányító hatóság felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a felhívás, vagy a támogatási szerződés ekként határoz meg.

A hiánypótlás során benyújtott 2 db ellenárajánlat kiállítási dátuma a hiánypótlási időszakra is eshet, az elfogadható. Amennyiben a Kedvezményezettek változás bejelentésben nem jelzik a változást, a Kormányhivatal minden esetben be fog kérni további 2 db árajánlatot a kifizetési kérelem ügyintézése során.

Déli Napfény LEADER Egyesület

Algyő Deszk Dóc Domaszék
Ferencszállás Klárafalva Kübekháza Röszke
Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Szeged-kt