Bejelentkezett:
Adatmódosítás
Főoldal
Mi is az a LEADER?

Hírek

Tisztelt Pályázóink!

2020-07-20

Tájékoztatjuk Önöket a Veszélyhelyzet miatt történő határidő módosulások tartalmáról

 

 felhívjuk a figyelmet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában megfogalmazottakra, amely szerint „A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.”. Ez tehát automatikus, valamennyi folyamatban lévő projektmegvalósítás esetében, külön bejelentést, vagy ügyintézést nem igényel.

 

Felhívjuk azonban a figyelmet arra,  hogy a határidők három hónappal történő automatikus meghosszabbítása nem terjed ki a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában előírt 10%-os mértékű támogatás elszámolási kötelezettségnek a TO hatályba lépését követő 12 hónapos határidejére (azaz a 12 hónap 10% elszámolási kötelezettség a többszöri elszámolóknál nem hosszabbodik meg automatikusan 3 hónappal 15 hónapra). Amennyiben a kedvezményezett ezen elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, erre vonatkozóan továbbra is kimentési kérelmet kell benyújtania megfelelő indoklással ellátva.

 

A mérföldkő Változás Bejelntés  keretében történő módosításakor és a kimentési kérelem esetén is szükséges a megfelelő dokumentumokkal és indoklással alátámasztani, hogy a kedvezményezett a projektjét a veszélyhelyzet miatt nem tudja határidőre megvalósítani.

 

A LEADER helyi felhívásokra benyújtott, támogatásban részesített kérelmek esetén több olyan változás bejelentéssel (a továbbiakban: VB) és kimentéssel kapcsolatos kérdés merült fel, amelyek a projektek megvalósítási határidejét és a mérföldkövek tervezését érintik. A kimentések kezelésével kapcsolatban előzetesen az alábbi tájékoztatást adjuk, amelyet a későbbiekben megküldésre kerülő eljárásrend is tartalmazni fog.

 

Változás bejelentés  - A projekt megvalósítási határideje:

A felhívásban, vagy jogszabályban előírt határidőket egységesen a Támogató Okirat  hatálybalépésétől számoljuk.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 86. § (1) bekezdése alapján „Ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.”, valamint a (4) bekezdés a) és b) pontja szerint „Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha 

a)      a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan három hónapot meg nem haladóan késik,

b)      a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez - 3 hónapot meg nem haladóan - nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt,…”.

 

A fenti esetekben tehát egyszerű változás bejelentés (VB) elegendő a kedvezményezett részéről.

 

Kérdés esetén kérem keressenek bennünket elérhetőségünkön.

A Déli Napfény HACS munkaszervezete

Algyő Deszk Dóc Domaszék
Ferencszállás Klárafalva Kübekháza Röszke
Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Szeged-kt