Bejelentkezett:
Adatmódosítás
Főoldal
Mi is az a LEADER?

Ferencszállás

 

Ferencszállás

 

 

Ferencszállás a Maros bal partján, a 43-as főút két oldalán helyezkedik el Szeged és Makó között. A községet 1828-ban alapította a deszki Báró Gerliczy Ferenc. Alapításakor összesen 52 háza és 202 lakosa volt. A területen virágzó dohánytermesztés folyt. A báró majorrendszert alakított ki, szerződött dohánykertészeket alkalmazott, akik az év nagy részében családjukkal együtt dolgoztak és laktak itt, a Nagymajorban. A hely az egykori katonai térképen így volt jelölve: pa Kukutyin, azaz Kukutyin puszta. A település gyorsan fejlődött, mert az itt letelepedők szorgalmas munkával akarták bizonyítani hozzáértésüket és megszolgálni a beléjük vetett bizalmat. Ez a szorgalom ma is jellemző a Ferencszállásiakra. A kukutyini terület az 1880-as évek idejében zabbal volt bevetve, de az éppen akkor tetőző Maros miatt a földeken nem lehetett dolgozni. A leleményes parasztemberek nem akarták, hogy veszendőbe menjen a termés, ezért csónakokba ültek és úgy vágták le a zab "hegyét", a kalászát. Innen ered a szólás:

"Menjünk Kukutyinba zabot hegyezni!".

 

"Nagy vót a deszki határ, na! Hozzátartozott Kukutyin is. A mostani Ferencszállást hívtuk Kukutyinnak. Itt a báró dohánytermelői dolgoztak. Kukutyinból lött Ferencszállás község. Azelőtt nem vót ott falu. A dohánytermelőkbül származott a falu népe. Akkó osztán a báró Gerliczi uralkodott itten. Sok cseléggye vót, mind magyarok..." "A ferencszállási majorba kaptak a bárótú házhelyeket. Mindönkinek adott egy lánc fődet. De nagy szögénység vót ottan. Hát oszt vót egy szögény embör. Bemönt Deszkre, kérte a bárót, aszongya: - Lögyön szíves, segíccsön. Olyan szögény vagyok, hogy kúdúni járok. De már a sé használ, nem adnak kenyeret. - Eriggy - aszongya - Kukutyinba zabot högyözni! Hát osztán emönt az intézőhöz, vagy még akkó ispány vót. Emönt az ispányho, ide Ferencszállásra, ide a majorba. Mondta neki: - Ispány Úr, kéröm! A méltóságos úr eküdött ide Kukutyinba zabot högyözni. - Na eriggy! Modjad a csősznek, hogy te is beállsz! Ájjá be te is! Ehhö tudni köll, hogy a zab mán mögnőtt, szóval feje is vót neki, csak víz vót a föggyin, jó térgyig érő. Oszt a fejit késsel, mög kaszával szödték, mög amivel tudták. Errű lött a mondás: "Kukutyinba zabot högyözni." Kukutyinnak mondták a majort, pedig Ferencszállás. Azé hítták Ferencszállásnak, mer a báró Ferenc vót..." – írja egy régi elbeszélés, és ettől pontosabban mi sem tudnánk összefoglalni a kukutyini tudnivalókat.

 

 

Kiegészítésként mindössze annyit jegyeznénk meg, hogy egy ténylegesen is Kukutyinként ismert települést Romániában is találhatunk, ahol a Prut melletti Cucuteni községet nevezik így a csángók. Ez a hely azonban nem a zabhegyezésről, mindinkább az 5-7000 éves neolitikumi leleteiről híres.

 

 

Algyő Deszk Dóc Domaszék
Ferencszállás Klárafalva Kübekháza Röszke
Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Szeged-kt