Bejelentkezett:
Adatmódosítás
Főoldal
Mi is az a LEADER?

Mi is az a LEADER?

A LEADER Program

A LEADER, az Európai Unió vidékfejlesztési programja a 90-es években indult azzal a céllal, hogy egy-egy térség kihasználatlan adottságainak feltárásával a civil szervezetek, vállalkozók és önkormányzatok összefogásával létrejövő helyi közösségek az általuk kidolgozott fejlesztési terv megvalósításával segítsék elő az adott térség fejlődését. Az akciótervekkel pályázó, nyertes közösségek az EU-tól lehívható pénzek felhasználásáról helyben, maguk dönthetnek a legjobb belátásuk szerint.

Magyarországon 2005-ben indult el a vidéki térség felzárkóztatását célzó LEADER+ Program. A program keretében a vidéken élők: a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók együttesen öntevékeny helyi térségfejlesztő közösségeket, úgynevezett helyi vidékfejlesztési akciócsoportokat hoznak létre, melyek maguk jelölik ki térségük fejlődésének irányvonalát. A helyben élők fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására a magyar állam és az Európai Unió keretösszeget hagy jóvá, amit az akciócsoportok helyi szinten tovább pályáztatnak. A beérkező pályázatok értékelése és a támogatási javaslatok megfogalmazása szintén helyi szinten történik.

A LEADER+ program keretében 70 magyarországi akciócsoport 960 települése valósíthatja meg terveit, elképzeléseit, összesen 6,7 milliárd Ft támogatás segítségével. A programban részt vevő településeken több mint 1,6 millióan élnek, azaz ennyi vidéken élő honfitársunk életfeltételei és lehetőségei javulhatnak a LEADER+ Program keretében 2008 szeptemberéig megvalósuló 2700 fejlesztés és beruházásturisztikai vonzerejének fejlesztése, a helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása, a helyi közösség megerősítését szolgáló rendezvények, valamint a helyi szereplők képzésének támogatása állt.  A LEADER+ Program keretében kiválasztott akciócsoportok fejlesztési terveinek középpontjában a térségek

A 2007-2013-as időszakban a LEADER Programra biztosított forrás több mint ötszörösére nő: 70 milliárd forint áll ezekben az években a LEADER csoportok rendelkezésére, hogy megvalósítsák fejlesztési elképzeléseiket. Emellett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a rendelkezésre álló források zömének - mintegy 200 milliárd forint - felhasználását is az alulról építkező helyi közösségek kezébe helyezi. Ezáltal a megvalósuló projekteknek nemcsak a száma és volumene növekszik jelentősen, hanem a programban résztvevő kistelepülések száma is nő.

2007. és 2013. között a vidékfejlesztési forrásokat felhasználó helyi közösségek megalakulását segíti a Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózata, amely a résztvevők felkészítése és tájékoztatása érdekében az ország valamennyi kistérségében tanácsadó, ügyfélszolgálati és információs szerepet tölt be.

2007-től kiemelt támogatásban részesülnek a hátrányos helyzetű kistérségeket lefedő LEADER csoportok. Előreláthatóan egy-egy helyi közösség átlagosan 1-1,5 milliárd forint fejlesztési forrás felett rendelkezik majd. A LEADER csoportok rendelkezésére álló forrásokat az általuk lefedett települések és az ott élők számával arányosan állapítják meg. A most alakuló helyi közösségeket növekvő civil és vállalkozói részvétel jellemzi: a tagság legalább 60%-a ezen két szférából kerül ki.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célkitűzései között szerepel, hogy Magyarország teljes területén megtalálhatóak legyenek a vidék fejlesztésében aktív szerepet vállaló közösségek. A 2007. szeptember 1-jén induló LEADER programban már 105 helyi közösséget vettek nyilvántartásba, melyek az ország teljes vidéki területét lefedik, megközelítőleg 2700 települést, 4,7 millió lakost és több mint 12 ezer szervezetet - önkormányzatot, vállalkozót, civilt - érintve.

Mindez európai összehasonlításban is kiemelkedő eredmény, hiszen Magyarországon a vidéki térségek önkormányzatainak mintegy 95%-a csatlakozott a programhoz.”

Algyő Deszk Dóc Domaszék
Ferencszállás Klárafalva Kübekháza Röszke
Sándorfalva Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Szeged-kt